Bæredygtig produktion

 • Produktion i Danmark

  Produktion i Danmark

  Hos Jyndbjerg Møbelsnedkeri værner vi om det nære.

  Det være sig naturen eller de mennesker, vi omgiver os med. Vi producerer alt i Danmark. På den måde sparer vi på transporten og skaber arbejdspladser i Danmark.

  Bæredygtig produktion er en selvfølge for os. Vi udfordrer hele tiden den bedste udnyttelse af træet, og optimerer ligeledes vores produktion, så ressourcespild minimeres. Samtidig har vi kundernes ønsker i fokus.

  Vi er specialister i bæredygtig serieproduktion i FSC certificeret træ til møbler, brugskunst og andre trækomponenter. FSC® certificerede materialer anvendes som udgangspunkt i vores produktion. På den måde håber vi at fremme tankegangen om bæredygtig produktion hos både kunder og medarbejdere.

  Til de kunder, der ønsker det, kan vi producere certificerede produkter.
 • FN's verdensmål

  FN's verdensmål

  FN har vedtaget 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, der skal sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for mennesker og den planet, vi bor på.

  Hos Jyndbjerg Møbelsnedkeri vil vi gerne støtte op om verdensmålene og især om mål nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion.

  For os er det naturligt at producere bæredygtigt. Både i produktionen og i relationen med kunder og medarbejdere. Vi bor desuden der, hvor vi producerer alle vores produkter. Bæredygtighed ligger i vores DNA.

  For hele tiden at leve op til mål nr. 12, er vi konstant opmærksomme på at producere mere med færre ressourcer samt at minimere miljøudfordringer i samspillet med vores kunder. Vores fokus er også på nærhed og at sikre et bæredygtigt forbrug af vores produkter på den lange bane.

 • CO2-neutral energi

  CO2-neutral energi

  Hos Jyndbjerg Møbelsnedkeri er bæredygtig produktion en selvfølge, og vi optimerer løbende ressourceforbruget og minimerer ressourcespildet i vores produktion.

  For at støtte den grønne omstilling køber vi CO2-neutral og vedvarende energi fra vind, der svarer til vores årlige elforbrug. På den måde er vi med til at fremme brugen af alternative og bæredygtige energikilder. Energikilder, der skal sørge for, at vi globalt minimerer udledningen af CO2 og samtidig sikrer adgang til elektricitet til en overkommelig pris for alle. Tiltaget støtter op om FN´S verdensmål nr. 7 om Bæredygtig Energi.

  Det kalder vi omsorg for os selv og for alle omkring os.

 • FSC®

  FSC®

  FSC® arbejder på verdensplan for bæredygtig skovdrift, der tager hensyn til dyr, mennesker og naturen.

  Organisationen tilsigter, at der ikke fældes mere træ, end der kan genproduceres, og at lokalbefolkningen får glæde af indtægterne. Der tages desuden hensyn til den lokale dyrebestand.

  Hos Jyndbjerg Møbelsnedkeri anvender vi som udgangspunkt FSC® certificerede materialer og har specialiseret os i bæredygtig serieproduktion i FSC certificeret træ til møbler, brugskunst og andre trækomponenter. Til de kunder, der ønsker det, kan vi producere certificerede produkter.

  I samarbejde med FSC® Danmark har vi produceret 3 dyr i 34 forskellige certificerede træsorter fra hele verden. Ved hjælp af dyrene fortælles historien om mangfoldigheden af træsorter, der kan anvendes i bæredygtig produktion. Selvom en træsort fremstår eksotisk, kan den godt være dyrket under ordnede forhold.

 • The Upcl

  The Upcl

  På trods af et stort fokus på at reducere vores ressourcespild i produktionen, vil der altid være overskudsmaterialer.

  Det kan vi ikke ændre på, men vi kan gøre noget ved, hvad overskudsmaterialerne bruges til.

  For at sikre en genanvendelse af vores overskudmateriale, up-cycler Jyndbjerg Møbelsnedkeri vores restmaterialer til The Upcl, så andre virksomheder kan få glæde heraf i deres produktioner.

  Ved at dele, sparer vi CO2 til fælles bedste. For os er det en ansvarlig produktion

Kontakt

Jyndbjerg Møbelsnedkeri Jyndbjergvej 7 8850 Bjerringbro CVR.: 3489 1028