Den Bevidste Produktion

 • Danish Woodlands

  Danish Woodlands

  I projektet Danish Woodlands arbejder vi målrettet med at få så stor en del af vores træforbrug over på at vi anvender træ fra de danske skove.

  Dette giver på alle måder mening både i forhold til transport, Co2, anvendelse af et bredt udsnit af træsorter, biodiversitet og sporbarhed.

  Vores 3 pejlemærker i projekt Danish Woodlands er

  • Bæredygtig Skovdrift
  • Biodiversitet
  • Sporbarhed


  Se mere om dette projekt på www.danishwoodlands.dk
 • Produktion i Danmark

  Produktion i Danmark

  Hos Jyndbjerg Møbelsnedkeri værner vi om det nære og tager bevidste valg hver dag.

  Det være sig omkring naturen eller de mennesker, vi omgiver os med. Vi producerer alt i Danmark. På den måde sparer vi på transporten og skaber arbejdspladser i Danmark.

  Det bevidste valg i produktionen er en selvfølge for os. Vi udfordrer hele tiden den bedste udnyttelse af træet, og optimerer ligeledes vores produktion, så ressourcespild minimeres. Samtidig har vi kundernes ønsker i fokus.

  Vi er specialister i serieproduktion i FSC certificeret træ til møbler, brugskunst og andre trækomponenter. FSC® certificerede materialer anvendes som udgangspunkt i vores produktion. På den måde håber vi at fremme tankegangen om at producere på rette måde hos både kunder og medarbejdere fra starten.

  Til de kunder, der ønsker det, kan vi producere certificerede produkter.

 • FN's verdensmål

  FN's verdensmål

  FN har vedtaget 17 verdensmål for udvikling, der skal sætte kurs mod en bedre udvikling for mennesker og den planet, vi bor på.

  Hos Jyndbjerg Møbelsnedkeri vil vi gerne støtte op om verdensmålene og heriblandt mål nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion.

  For os er det naturligt at producere med det bæredygtige for øje. Både i produktionen og i relationen med kunder og medarbejdere. Bæredygtighed ligger i vores DNA.

  For hele tiden at leve op til mål nr. 12, er vi konstant opmærksomme på at producere mere med færre ressourcer samt at minimere miljøudfordringer i samspillet med vores kunder. Vores fokus er også på nærhed og at sikre et langvarigt forbrug af vores produkter.

 • CO2-neutral energi

  CO2-neutral energi

  Hos Jyndbjerg Møbelsnedkeri er de bevidste produktion en selvfølge, og vi optimerer løbende ressourceforbruget og minimerer ressourcespildet i vores produktion.

  For at støtte den grønne omstilling køber vi CO2-neutral og vedvarende energi fra vind, der svarer til vores årlige elforbrug. På den måde er vi med til at fremme brugen af alternative og vedvarende energikilder. Energikilder, der skal sørge for, at vi globalt minimerer udledningen af CO2 og samtidig sikrer adgang til elektricitet til en overkommelig pris for alle. Tiltaget støtter op om FN´S verdensmål nr. 7 om Bæredygtig Energi.

  Det kalder vi omsorg for os selv og for alle omkring os.

 • Varme fra vedvarende energi

  Varme fra vedvarende energi

  Varmen hos os er også købt bæredygtigt

  Vi får al vores opvarmning på fabrikken fra Hadsund Fjernvarme, som i høj grad går blandt nogen af landets bedste til at basere deres opvarmning på vedvarende energi.

  De mangler kun 0,02% fra at være 100% baseret på vedvarende energi

  Denne mulighed er vi meget glade for hos os.

 • FSC®

  FSC®

  FSC® arbejder på verdensplan for bæredygtig skovdrift, der tager hensyn til dyr, mennesker og naturen.

  Organisationen tilsigter, at der ikke fældes mere træ, end der kan genproduceres, og at lokalbefolkningen får glæde af indtægterne. Der tages desuden hensyn til den lokale dyrebestand.

  Hos Jyndbjerg Møbelsnedkeri anvender vi som udgangspunkt FSC® certificerede materialer og har specialiseret os i serieproduktion i FSC certificeret træ til møbler, brugskunst og andre trækomponenter. Til de kunder, der ønsker det, kan vi producere certificerede produkter.

  I samarbejde med FSC® Danmark har vi produceret 3 dyr i 34 forskellige certificerede træsorter fra hele verden. Ved hjælp af dyrene fortælles historien om mangfoldigheden af træsorter, der kan anvendes i bæredygtig produktion. Selvom en træsort fremstår eksotisk, kan den godt være dyrket under ordnede forhold.

 • The Upcl

  The Upcl

  På trods af et stort fokus på at reducere vores ressourcespild i produktionen, vil der altid være overskudsmaterialer.

  Det kan vi ikke ændre på, men vi kan gøre noget ved, hvad overskudsmaterialerne bruges til.

  For at sikre en genanvendelse af vores overskudmateriale, up-cycler Jyndbjerg Møbelsnedkeri vores restmaterialer til The Upcl, så andre virksomheder kan få glæde heraf i deres produktioner.

  Ved at dele, sparer vi CO2 til fælles bedste. For os er det en ansvarlig produktion

 • Uddannelse og samfundsansvar

  Uddannelse og samfundsansvar

  Social ansvarlighed i vores produktion er helt naturligt for os hos Jyndbjerg Møbelsnedkeri. Ligesom dansk produktion, uddannelse og centrering omkring vores omverden også er det.

  Hos Jyndbjerg Møbelsnedkeri tager vi løbende unge mennesker ind som lærlinge. De får bl.a. ny viden om dansk møbelproduktion, produktionsteknikker, FSC-godkendte trævarer og det at indgå som medarbejder i en dansk virksomhed.

  Som virksomhed synes vi, at det er vores pligt at investere i uddannelse af unge mennesker til en fremtid indenfor dansk træproduktion.

  Samtidig får vi som virksomhed en masse tilbage i form af nysgerrighed og lyst til ny viden. Det er med til at give os en inkluderende kultur, som vi sætter stor pris på.

  Tiltaget med at uddanne unge mennesker støtter op om FNs verdensmål nr. 4 og 8 om ”Kvalitetsuddannelse” og ”Anstændige jobs og økonomisk vækst”.

  Det kalder vi omsorg for os selv og for alle omkring os.

Hvad forstår vi ved bæredygtig produktion ?

Vi arbejder målrettet hen mod en bæredygtig produktion hvor vi arbejder med mange forskellige faktorer som giver mening hos os.

Bæredygtig produktion betyder for os lige nu :

 • Materiale valg og materiale forbrug
 • Overgang fra PU lakker til vandbaserede lakker
 • 100% strøm fra vindenergi
 • Dansk træ til dansk produktion
 • Såfremt vi skal importere træ, skal dette være FSC certificeret
 • Varme fra vedvarende energikilder

Såfremt ovenstående betyder noget for jer, så vil vi meget gerne i yderligere dialog om et samarbejde.

Kontakt

Jyndbjerg Møbelsnedkeri Mariagervej 3 9560 Hadsund CVR.: 3489 1028